KGK016 Pomnik ku czci poległych w II Wojnie Światowej

Kiedy Wybuchła II Wojna Światowa

Pomnik ku czci poległych znajduje się w samym centrum Kluczewska, nieopodal Kościoła. Został wzniesiony pomnik ku czci mieszkańców gminy Kluczewsko, poległych w II Wojnie Światowej. Jego granitowa bryła o kształcie prostopadłościanu, znajduje się na niewielkim, ogrodzonym trójkątnym placu.

Na szczycie pomnika znajduje się wizerunek orła w koronie oraz dwa proporczyki stalowe w kolorach narodowych. Przednią i tylną płytę zdobią białe napisy. Pod wizerunkiem orła, przymocowany do granitowej płyty widnieje metalowy krucyfiks. Napisy frontowej ściany pomnika głosi, komu został on poświęcony:

W HOŁDZIE POLEGŁYM

ŻOŁNIERZOM WRZEŚNIA 1939 ROKU

OFIAROM FASZYSTOWSKIEGO TERRORU

PARTYZANTOM POLSKI PODZIEMNEJ

SPOŁECZEŃSTWO

GMINY KLUCZEWSKO

Poniżej znajduje się motto i data:

KTO TAK UKOCHAŁ OJCZYZNĘ

I WOLNOŚĆ, ŻE NIE ZAWAHAŁ SIĘ

Z ŻYCIA WŁASNEGO ZŁOŻYĆ OFIARY- NIE GINIE

KLUCZEWSKO 1-IX-1989 r.

Z drugiej strony pomnika wymienieni zostali polegli żołnierze września, partyzanci i ludność cywilna.

ŻOŁNIERZE WRZEŚNIA:

PARTYZANCI:

LUDNOŚĆ CYWILNA:

W 50-TA ROCZNICĘ

WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

KOŁO ZBOWiD W KLUCZEWSKU