Szpondrowski Jan Pacyfik

Rodziny szlacheckie

Ksiądz Szpondrowski Jan Pacyfik (1831-1906),  proboszcz parafii Kluczewsko od 1880 roku. W 1888 roku powiększył kościół. Zmarł w Kluczewsku 4/17 marca 1906 roku. Podczas Powstania Styczniowego był wikarym w Ćmielowie, dokąd został przeniesiony z Solca. W Ćmielowie wspierał aktywnie w działaniach tamtejszego proboszcza ks. Kacpra Kotkowskiego. Z inicjatywy księdza Jana…

czytaj dalej

Historia budowy kościoła w Stanowiskach

Historia budowy kościoła w Stanowiskach niewątpliwie jest bardzo ciekawa. Chociaż wciąż nie jest całkowicie odkryta. Wiemy na pewno, że sięga ona dawnych dziejów. Pierwsze wzmianki Według księdza Jana Wiśniewskiego, początków pierwszego kościoła w Stanowiskach należy dopatrywać się w XV wieku. Świadczyć o tym miał dzwon z 1493 roku i drzwi…

czytaj dalej

Zbór w Łapczynej Woli

Obiekt nazywany powszechnie Zbór ariański w Łapczynej Woli obecnie to już ruiny kaplicy poariańskiej lub kalwińskiej. Pod jej posadzką znajdują się groby, które splądrowano i okradziono, co odnotował ksiądz Jan Wiśniewski w 1932 roku.1 Historia tego zboru nie jest do końca jasna. Wiemy, że pochodzi z XVII wieku, zbudowany przed…

czytaj dalej

Nieznany Partyzant „KRUK”

Kiedy Wybuchła II Wojna Światowa

Nieznany partyzant „KRUK”. Jadąc z Kluczewska do Oleszna, po lewej stronie drogi, w zaciszu drzew, znajduje się nagrobek, ozdobiony stalowym krzyżem. Jego częścią jest płytą wyjaśniająca, kto spoczywa w tym miejscu. Całość ogrodzona jest metalowym płotem. Jak głosi napis na tablicy, nieznany z imienia i nazwiska partyzant o pseudonimie „KRUK”…

czytaj dalej