Krajewski Stanisław

Krajewski Stanisław, zginał w wieku 19 lat, 5 IX 1939 roku, pochowany na cmentarzu w Kluczewsku, wymieniony na pomniku w Kluczewsku jako ofiara cywilna września 1939 roku.

Fot. Mariusz Suliga, 2019 r.