Genealogia (Wikipedia) jest wyrazem pochodzącym z greki i oznacza- γενεά, genos – „ród” oraz λόγος, logos – „słowo”, „wiedza”. 

Zatem Genealogia to jedna z gałęzi nauk pomocniczych historii. Zajmuje się badaniem więzi rodzinnych a sama postać genealoga to ktoś, kto amatorsko lub zawodowo zajmuje się tymi badaniami.

W tej kategorii skupimy się na dwóch głównych tematach: genealogii, która dotyczy bezpośrednio mnie oraz tej teoretycznej, którą nazwałem „praktyczną”.


Moja genealogia

Rozdział "Moja genealogia" obejmował będzie wątek mojej rodziny. Wyraz genealogia pochodzi z greki i oznacza- γενεά, genos – "ród" oraz λόγος, logos ...

Genealogia praktyczna

Genealogia praktyczna. Zamieszczam tutaj kilka uwag, informacji dla osób pragnących rozpocząć swoją przygodę z genealogią. W dzisiejszych czasach, przy dostępie ...
Nazwisko Suliga

Nazwisko Suliga

Nazwisko Suliga nie do końca ma jasne pochodzenie. Przedstawię tutaj podstawowe informacje dotyczące genezy oraz miejsca, z którego się wywodzi ...