Michalak Władysław

Duszpasterz parafii Kluczewsko  (ok. 1939‑42), były prefekt–nominat szkoły powszechnej w Kowlu (1939), były wikariusz i prefekt parafii Krzemieniec (1935‑9), były student teologii w Seminarium Duchownym w Łucku (1930‑5). Święcenia kapłańskie otrzymał piętnastego czerwca 1935. Urodzony w Skalbmierzu 29.12.1911.

Po niemieckiej i rosyjskiej inwazji Polski w 09.1939 i rozpoczęciu II wojny światowej kapelan Wojska Polskiego. Po klęsce polskiej w 09.1939 nie powrócił do rodzimej diecezji łuckiej. Osiadł w diecezji kieleckiej, pod okupacją niemiecką. Współpracował z polskimi oddziałami partyzanckimi Armii Krajowej AK, pod pseudonimem „Rafał” („Rogaty”) — przez pewien czas był nawet komendantem AK w swej parafii Kluczewsko. Zastrzelony przez Niemców na stacji kolejowej we Włoszczowej, gdzie udał się pociągiem — Niemcy urządzili łapankę i sądząc, że chodzi o niego zaczął uciekać. Zabity podczas ucieczki 27.06.1942.