W związku z pragnieniem kultywowania tradycji, historii oraz potrzeby poznania losów przodków, a także osób niespokrewnionych, a związanych z dziejami Kluczewska i okolic, powstała Fundacja Moja Praojczyzna.

Fundacja Moja Praojczyzna

Jako przykład jej działalności można przytoczyć treści publikowane na Moja Praojczyzna. Portal ten ma nie tylko charakter informacyjny, ale jest również próba zamknięcia dawnych czasów w nowoczesnej formie, która ma docierać również do młodszego pokolenia. Zapraszam do zapoznania się z informacjami zamieszonymi w artykułach oraz do wspierania fundacji, dobrym słowem, informacjami a także wpłatami na jej rzecz.

W związku z powyższym Fundacja Moja Praojczyzna, którą założyłem, powstała w celu:

1) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
2) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
3) integrowanie społeczeństwa wokół tradycji i dziedzictwa historycznego lokalnych społeczności wsi i miast oraz regionów;
4) wspieranie działań (inicjatyw) edukacyjnych związanych z rozpowszechnianiem wiedzy o własnym dziedzictwie historycznym;
5) pomoc osobom niepełnosprawnym w poznawaniu dziedzictwa historycznego;
6) edukacja społeczeństwa do wspierania, uczestnictwa w dziedziczeniu, wzbogacaniu i kształtowaniu świadomości historycznej;
7) promocji dziedzictwa historycznego społeczności lokalnych poza granicami tych społeczności;
8) promocji dziedzictwa historycznego Polaków poza granicami kraju;
9) wspieranie projektów organizacji pozarządowych mających na celu upowszechnianie i ochronę dziedzictwa historycznego;
10) wspieranie działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
11) wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
12) zabezpieczanie i ewidencjonowanie miejsc, pamiątek i zbiorów związanych z dziedzictwem historycznym i kulturalnym Polski;
13) działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;


Fundacja Moja Praojczyzna

Fundacja Moja Praojczyzna

Prezes Zarządu: Mariusz Suliga

KRS: 0000872819

REGON: 387974133

NIP: 6793210941

Konto Bankowe: PKO BP-88 1020 2892 0000 5802 0759 7265

Tytuł przelewu: Na działalność statutową.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, a jej funkcjonowanie finansowane jest ze środków fundatora oraz ludzi dobrej woli.


Dokumenty do pobrania: