Fornal

Od nazwiska zawodu Fornal- w XIX-XX w. najemny robotnik rolny obsługujący konie pracujący nimi w folwarkach, niekiedy zwany też ratajem.