Znani, ważni, zasłużeni.

Opisy postaci związanych z terenami Kluczewska.

Jerzy Janota Bzowski- biografia

Jerzy Janota Bzowski urodził się w Pasztowej Woli w październiku 1906 roku. Był synem Józefa Janoty Bzowskiego herbu Nowina (1874-1946) ...

Józef Janota Bzowski

Józef Janota Bzowski herbu Ostoja, urodził się w 1874 roku, a zmarł w 1945 roku. Pochowany jest w Stanowiskach. Gospodarował ...
Dzieje Wojenne

Ksiądz Marian Pankowski- przedwojenny proboszcz parafii Kluczewsko

Ksiądz Marian Pankowski to przedwojenny proboszcz parafii Kluczewsko, który urodził się 9 kwietnia 1887 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1909 ...
Dzieje Wojenne

Perucki Bronisław, obrońca Westerplatte z 1939 roku

Perucki Bronisław pochodził z Rączek. Jego postać stała się sławna, w konsekwencji powiązana jej ze szczątkami żołnierza- jednego z obrońców ...
Rodziny szlacheckie

Szpondrowski Jan Pacyfik

Ksiądz Szpondrowski Jan Pacyfik (1831-1906), proboszcz parafii Kluczewsko od 1880 roku. W 1888 roku powiększył kościół. Zmarł w Kluczewsku 4/17 ...