Józef Janota Bzowski

Józef Janota Bzowski herbu Ostoja, urodził się w 1874 roku, a zmarł w 1945 roku. Pochowany jest w Stanowiskach. Gospodarował w Lipniku, Pasztowej Woli i Bobrownikach. Jego żoną była Wanda Poklewska-Koziełł (1880-1961).

Od 1917 roku zamieszkiwał w Warszawie, gdzie był redaktorem Ziemianina, Głosu Ziemiańskiego oraz Kroniki Chwili.

Jego syn Jerzy Janota Bzowski, pilot Dywizjonu 305, zginął tragicznie, zestrzelony podczas lotu w 1941 roku.

Dzieci Józefa:

  • Tadeusz Tomasz (1904-1983) ożeniony z Janiną;
  • Jerzy (1874-1941) ożeniony z Zofią Turczyn.
  • Antoni (1908-1982), jego żoną była Teresa Niwińska;
  • Jan Bożydar (1903-1977), pierwszą żoną była Irena Czaplicka, drugą Janina Morawska;
  • Maria Anna(1910-1999), wyszła za Edwarda Fitkau;
  • Teresa (1914-1996) wyszła za Andrzeja Jaxa Konarskiego;
  • Konstanty (1902-1903);
Fot. Mariusz Suliga, 2018 r.