Ksiądz Marian Pankowski- przedwojenny proboszcz parafii Kluczewsko

Dzieje Wojenne

Ksiądz Marian Pankowski to przedwojenny proboszcz parafii Kluczewsko, który urodził się 9 kwietnia 1887 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1909 roku.

W swojej duchowej ścieżce pełnił posługę kapłańską jako:

  • wikariusz parafii Beszowa;
  • wikariusz parafii Koniemłoty;
  • wikariusz parafii Sławice;
  • kuratus/rektor/ekspozyt parafii Książ Wielki;
  • administrator parafii Bebelno;
  • proboszcz parafii Potok Złoty od 1917 do1923,
  • proboszcz parafii Kluczewsko od 1923 do 1925,
  • administrator parafii Konieczno;
  • proboszcz parafii Janina od 1931 roku,

Swoją posługę zakończył z powodu aresztowania dnia 12.04.1943 roku przez żandarmerię w Janinie. Ostatecznie został pojmany wraz z pięcioma innymi mieszkańcami1 pod pewnym pretekstem. Niemcom bowiem wydało się podejrzane, że rozmawiał z kobietą, kolaborującą z okupantem. Wskutek tej niechlubnej współpracy wspomniana kobieta została zastrzelona przez AK.

W konsekwencji ksiądz Marian Pankowski jako więzień został przewieziony do Buska. Następnie 03.06.1943 przetransportowany do obozu koncentracyjnego KL Auschwitz, a w końcu dnia 24.06.1944 przetransportowany do obozu koncentracyjnego KL Buchenwald. Ze względu na charakter obiektu, podczas swojego pobytu pracował niewolniczo przy budowie tuneli służących do produkcji rakiet V1 i V2.

Przebywał również w obozach Dora (od 07.07.1944), Ellrich (od 14.07.1944), Mittelbau (od 01.09.1944). Znajdował się również w Nordhausen od 02 marca 1945 roku, gdzie prawdopodobnie zginął z wycieńczenia według różnych wersji między 03-04 kwietnia 1945 roku lub około 1 maja 1945 roku.

Należy pamiętać, jak tragicznym wydaje się fakt, że obóz został wyzwolony w dniu 11.04.1945.


[1]. Księga pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia i innych miejscowości Kielecczyzny
1940–1944, t. III, red. F. Piper, I. Strzelecka, Oświęcim 2006, s. 1157.

[2] http://www.swzygmunt.knc.pl/MARTYROLOGIUM/POLISHRELIGIOUS/vPOLISH/HTMs/POLISHRELIGIOUSmartyr2039.htm

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *