Szpondrowski Jan Pacyfik

Rodziny szlacheckie

Ksiądz Szpondrowski Jan Pacyfik (1831-1906),  proboszcz parafii Kluczewsko od 1880 roku. W 1888 roku powiększył kościół. Zmarł w Kluczewsku 4/17 marca 1906 roku.

Podczas Powstania Styczniowego był wikarym w Ćmielowie, dokąd został przeniesiony z Solca. W Ćmielowie wspierał aktywnie w działaniach tamtejszego proboszcza ks. Kacpra Kotkowskiego. Z inicjatywy księdza Jana powstał z zebranych ofiar pomnik NMP. Zbudował go 26 lipca 1964 roku. Po aresztowaniu Proboszcza Kotowskiego, ksiądz Szpondrowski również został aresztowany i osadzony w Sandomierzu za swoją polityczną działalność.

Ponieważ ksiądz Jan Pacyfik aktywnie wspierał uczestników powstania, został objęty dozorem policyjnym, przez co nie mógł poruszać się bez specjalnego dokumentu, wydawanego przez naczelnika powiatu.

Tak Szpondrowski Jan Pacyfik został scharakteryzowany przez naczelnika powiatu kieleckiego- władze rosyjskie:

…szkodliwy i politycznie nieprawomyślny, dlatego jest pod dozorem policji…

Oryginalny podpis księdza Szpondrowskiego z aktu z 1889 roku, zapisany cyrylicą:

Szpondrowski Jan Pacyfik