KGW Bobrowniki

KGW Bobrowniki. Koło Gospodyń Wiejskich Bobrowniki w gminie Kluczewsko prowadzi stronę internetową na portalu Facebook w celu przedstawienia swojej działalności. Koło to założono 21.09.2021 roku. W chwili obecnej zarząd tworzą prezes Karolina Pawlik oraz członkowie zarządu Krystyna Kapuściak i Katarzyna Potapczuk. W swoich szeregach KGW Bobrowniki zrzesza 21 osób. Podczas…

czytaj dalej

Ostatni lot. Pilot Jerzy Janota Bzowski

Kiedy Wybuchła II Wojna Światowa

Ostatni lot. Pilot Jerzy Janota Bzowski po klęsce kampanii wrześniowej i kapitulacji Francji, podobnie jak wielu innych żołnierzy pragnących kontynuować walkę, dostał się do Liverpoolu w Wielkiej Brytanii 12 lipca 1940 roku. Ponieważ przed wojną oraz po jej wybuchu, Jerzy był pilotem, przeszedł w Anglii szkolenie na brytyjskich bombowcach w…

czytaj dalej

Rodzina Bobrownickich

Bobrowniccy

Rodzina Bobrownickich h. Doliwa była dawnym rodem wywodzącym się w województwa sieradzkiego, a ich ekspansja w różnych kierunkach nastąpiła już w XVI wieku. Bobrowniccy znani są już w 1476 roku, gdzie wspominany jest Jan1, następnie w 1556 roku dworzanin królewski Baltazar. Jan podpisał ustawy zjazdu Pokrzywnieckiego roku 1587. Kazimierz Bobrownicki,…

czytaj dalej

Bobrowniki- historia miejscowości

Bobrowniki- historia miejscowosci

Nazwa wsi najprawdopodobniej wywodzi się od funkcji, jaką mogli pełnić niegdyś jej mieszkańcy. Wg Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego: Bobrowniki, byli to osadnicy zostający pod bezpośrednią władzy książąt (głównie mazowieckich ) i obowiązani do hodowania i chwytania bobrów, których skóry stanowiły bardzo ceniony przedmiot handlu. Na dworach książęcych byli specyalni urzędnicy…

czytaj dalej