Rodzina Bobrownickich

Bobrowniccy

Rodzina Bobrownickich h. Doliwa była dawnym rodem wywodzącym się w województwa sieradzkiego, a ich ekspansja w różnych kierunkach nastąpiła już w XVI wieku.

Bobrowniccy znani są już w 1476 roku, gdzie wspominany jest Jan1, następnie w 1556 roku dworzanin królewski Baltazar. Jan podpisał ustawy zjazdu Pokrzywnieckiego roku 1587. Kazimierz Bobrownicki, sędzia ziemski Brzeski, rotmistrz, który z nadzwyczajną odwagą, przez dziesięć niedziel bronił twierdzę Homel1.

Krzysztof (Stefan3,4) Bobrownicki, starosta przedborski, poseł na sejm 1705 roku, deputat na trubunał koronny 1712 roku. Wraz z żoną Anną Stetkiewicz mieli synów: Jana- starostę przedborskieg, Bogusława- miecznika radomskiego w 1727 roku oraz Antoniego1. Córka Konstancja pochowana w Pińczowie dnia 19 maja 1737 roku4.

Według Herbarza3 starostą przedborskim był Stefan chorąży Bracławski. „Dames chanoinesses de Varsovie” również podaje, żę Stefan, chorąży mylnie był nazywany Krzysztofem.

Katarzyna Bobrownicka herbu Doliwa, starościanka przedborksa, wdowa po Andrzeju Kotkowskim h. Ostoja, która po śmierci podkomorzego Piotra, wyszła po raz tzreci za mąż za Macieja ze Skrzypny Twardowskiego h. Ogończyk5.


  1. Herbarz Polski. Rodzina.
  2. Herbarz Polski i imionspis zasłużonych w Polsce ludzi, Tom I.
  3. Herbarz polski Kaspra Niesieckiego S.J.
  4. Dames chanoinesses de Varsovie
  5. Zlota ksiega szlachty polskiej