Miedziana Góra- historia miejscowości

Historia miejscowości Miedziana Góra rozpoczyna się gdzieś na przełomie XIX i XX wieku. W Polsce występują dwie miejscowości o tej nazwie. Jedna w pobliżu Kielc, druga w powiecie włoszczowskim. Ta druga nazywana również była Dębnik (Dembnik), a nazwę znajdziemy nawet na mapach. Jak widać na zamieszczonej mapie z 1915 roku,…

czytaj dalej

Rzewuszyce- historia miejscowości

Rzewuszyce- historia miejscowosci

O Rzewuszycach możemy się dowiedzieć ze spisu z roku 1573, województwo sandomierskie, powiat chęciński wydany w 1886 r. jako “Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym” Jak widzimy występuje tam inna forma nazwy- Rzenschicze lub Rzezuszyce. Właścicielem Rzewuszyc i Bobrownik był Bogusław podczaszy Grabowiecki, który córkę Ludwiką Rejowną wydał w Januszewicach za…

czytaj dalej

Koprusza- historia miejscowości

Koprusza- historia miejscowosci

Do okresu międzywojennego Koprusza była folwarkiem oraz wsią należącymi do Stanowisk, a jej właścicielem był od 1912 roku był Ireneusz Laskowski. Dostał tą ziemię po ślubie z Eugenią Benedyktą Czaplicką. Po objęciu okolicznych majątków, część z nich rozparcelował i sprzedał. Około 50 mórg- folwark Koprusza nabył Władysław Soborowski (zmarł w…

czytaj dalej

Bobrowniki- historia miejscowości

Bobrowniki- historia miejscowosci

Nazwa wsi najprawdopodobniej wywodzi się od funkcji, jaką mogli pełnić niegdyś jej mieszkańcy. Wg Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego: Bobrowniki, byli to osadnicy zostający pod bezpośrednią władzy książąt (głównie mazowieckich ) i obowiązani do hodowania i chwytania bobrów, których skóry stanowiły bardzo ceniony przedmiot handlu. Na dworach książęcych byli specyalni urzędnicy…

czytaj dalej

Kolonia Pilczyca- historia miejscowości

Kolonia Pilczyca- historia miejscowości

Kolonia Pilczyca obecnie nazwa się Pilczyca-Kolonia. Przez lokalną społeczność nazywana jest miejscem, miejscowością „Pod Czarnym Lasem”. W 1935 na polskich, wojskowych mapach oraz w 1944 roku, na niemieckich znaleźć możemy nazwę Nowa Wieś. Na mapach w 1917 roku osada nie jest zaznaczona. Na mapach austriackich „West Gallicien (1801-1804)” las pomiędzy…

czytaj dalej

Stanowiska- historia miejscowości

Stanowiska- historia miejscowosci

Według Liber Beneficiorum Jana Łaskiego z 1521 roku stał tutaj kościół parafialny pod wezwaniem świętego Jakuba. Można domniemać zatem, że został zbudowany jeszcze wcześniej. Niestety nie można dociec jak dawno, ale można się domyślać, że mamy do czynienia z jedną ze starszych osad w okolicy. Legenda głosi, że pochodzenie nazwy…

czytaj dalej

Januszewice- historia miejscowości

Januszewice- historia miejscowosci

Januszewice to wieś w Gminie Kluczewsko, której nazwa ewoluowała i możemy znaleźć zapisy w formie Januszowicze, Januszowice etc. Ostatecznie, w obecnych czasach występują cztery miejscowości o nazwie Januszewice oraz pięć o nazwie Januszowice. Niestety sprawia to, że w rożnych źródłach można spotkać błędne dane opisujące obiekt naszych zainteresowań. Najczęściej Januszewice…

czytaj dalej

Łapczyna Wola- historia miejscowości

Łapczyna wola- historia miejscowości

Łapczyna Wola historia miejscowości XVI wiek W 1540 roku Łapczyna Wola zwana była Borkowa Wola, własność Jana Rozenkowskiego Łapki. W „Polska XVI wieku…3” widnieje zapis, że ów Jan posiadał w 1540 roku dwie wsie, w województwie sandomierskim, powiecie Chęcińskim. W Łapczynej Woli znajdował się dwór i młyn domowy. Zatem powstania…

czytaj dalej

Komorniki- historia miejscowości

Komorniki- historia miejscowosci

Tak o wsi Komorniki pisał ks. Jan Wiśniewski: Zgorszenie w parafji we wsi Komornikach, należących do pani Niemojewskiej, stolnikowy wieluńskiej siał podstarości, a za jego przykładem dwóch chłopów. Lud w wielu miejscach Polski dotąd powtarza o niemoralności dawnych starostów. (W roku 1778. Wojciech Niemojewski stolnik Wieluński, lub Andrzej Wierusz Niemojewski).

czytaj dalej

Brzeście- historia miejscowości

Brzeście- Historia miejscowości

Wieś Brzeście znajduje się gminie Kluczewsko. W Polsce znajduje się kilka miejscowości o tej samej nazwie, a położone są w województwach: dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Żórawina mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Baboszewo świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Wodzisław świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Pińczów świętokrzyskim, w pow. skarżyskim, w gminie Bliżyn świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie…

czytaj dalej

Pilczyca- historia miejscowości

Dla odróżnienia od Pilczycy „Zaleśnej” znajdującej się w powiecie koneckim, ta pojawia się w dokumentach jako Pilczyca Jaraczowa. Pilczyca nad Czarną jest wynikiem kolonizatorskiej działalności właścicieli Pilczycy Zaleśnej, którzy posiedli ją pod koniec XV wieku. Przybyli z miejscowości Masłomiąca pod Michałowicami, zwali się dlatego Pilczyckimi z Masłomiąt . Pierwszym, który…

czytaj dalej

Kluczewsko- historia miejscowości

Kluczewsko Historia Miejscowości

Obecny Herb i Flaga Gminy Kluczewsko. Już na pierwszy rzut oka widać powiązanie z nazwą miejscowości- złoty, pokaźny klucz. Ale od jakiego „klucza” pochodzi nazwa miejscowości? W przewodnikach, opisach i literaturze spotyka się dwie wersje, które można określić mianem legendarnej i ekonomicznej. Wersja legendarna nawiązuje do życia i śmierci króla…

czytaj dalej