KGK025 Pomnik w hołdzie żołnierzom NSZ i AK

Kiedy Wybuchła II Wojna Światowa

Pomnik w hołdzie żołnierzom NSZ i AK. Poruszając się z Kluczewska do Oleszna, po lewej stronie drogi odnajdziemy pomnik postawiony w hołdzie żołnierzom NSZ i AK. Tablica Pamiątkowa Głosi:

W HOŁDZIE
ŻOŁNIERZOM N.S.Z.
ODDZ. KPR „ŻBIKA” I
A.K. ODDZ MJR. „MARCINA”
POLEGŁYCH 13. I. 1944

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI

KOLEDZY I SPOŁECZEŃSTWO

RUDKA DN. 26 VII 1992.