KGK036 Kapliczka Rudka

Sacrum

Kapliczka przy drodze Rudka- Kluczewsko. Podążając drogą z Rudki do Kluczewska, natkniemy się na murowaną konstrukcję otoczoną stalowym wygrodzeniem, przy skrzyżowaniu, z którego jedna z dróg prowadzi do Rzewuszyc. Poniżej krzyża, na murowanej konstrukcji znajduje się wnęka ze świętą figurką. Poniżej wyryty napis, głoszący, że całość powstała jako ofiara mieszkańców…

czytaj dalej