Pilczyca- historia miejscowości

Dla odróżnienia od Pilczycy „Zaleśnej” znajdującej się w powiecie koneckim, ta pojawia się w dokumentach jako Pilczyca Jaraczowa.

Pilczyca nad Czarną jest wynikiem kolonizatorskiej działalności właścicieli Pilczycy Zaleśnej, którzy posiedli ją pod koniec XV wieku. Przybyli z miejscowości Masłomiąca pod Michałowicami, zwali się dlatego Pilczyckimi z Masłomiąt . Pierwszym, który władał Pilczycą Zaleśną był Jan z Masłomiąt Pilczycki.

Później właścicielami Pilczycy byli od 1656 Łąccy z Nadola herbu Jelita. Pierwszym właścicielem z tej grupy był Jan z Nadola Łącki,  kasztelan warszawski- dziedzic Stanowisk, Mokrych i Suchych Gór, Woli Borowej, Pilczyc, Żelazny i Rudy Pilczyckiej.

Pilczyca w 1935 roku.