Pilczyca- historia miejscowości

Dla odróżnienia od Pilczycy „Zaleśnej” znajdującej się w powiecie koneckim, ta pojawia się w dokumentach jako Pilczyca Jaraczowa. Pilczyca nad Czarną jest wynikiem kolonizatorskiej działalności właścicieli Pilczycy Zaleśnej, którzy posiedli ją pod koniec XV wieku. Przybyli z miejscowości Masłomiąca pod Michałowicami, zwali się dlatego Pilczyckimi z Masłomiąt . Pierwszym, który…

czytaj dalej