Dwór w Łapczynej Woli

Łapczyna wola- historia miejscowości

Dwór w Łapczynej Woli Dwór w Łapczynej Woli dziś już nie istnieje. Jednak dzięki starym mapom, możemy precyzyjnie zdefiniować jego położenie. I tu napotkamy ciekawostkę, gdyż próżno będziemy go szukać na terenie obecnej Łapczynej Woli… Według zapisków już w 1540 roku istniał tu dwór. Na przełomie XVIII i XIX wieku…

dowiedz się więcej

#3 Wspólna historia- 1772-1914 pod zaborami

1772- Pierwszy Rozbiór Polski Pierwszy rozbiór Polski w 1772 roku, w którym brały udział Austria, Rosja i Niemcy nie dotknął terenów Kluczewska. Należeliśmy wówczas do województwa sandomierskiego, powiatu chęcińskiego. Na mapie sporządzonej w 1787 roku przez Karola de Perthees widzimy miejscowości podkreślone na żółto i czerwono. Te oznaczone kolorem czerwonym były…

dowiedz się więcej

#4 Wspólna historia- 1914-1918 Pierwsza Wojna Światowa

Kiedy wybuchła Pierwsza Wojna Światowa w 1914 roku, na początku nie miała wpływu na podział administracyjny. Jednak postępująca ofensywa Państw Osi, szybko wyparła wojska rosyjskie z omawianych terenów, a już w 1915 roku front wschodni przebiegał przez Białystok, Kowno, Brześć. Państwa centralne podzieliły okupowane terytorium Królestwa Polskiego na dwie strefy-…

dowiedz się więcej

#6 Wspólna historia- po 1945 roku

1945-1990 Okres PRL Po wojnie przynależność i podział administracyjny ewoluowały, aby finalnie ukształtować się dopiero w 1998 roku. 1950-1957 W 1950 przeniesiono powiaty opoczyński i konecki z województwa łódzkiego do województwa kieleckiego. Następnie, w 1952 roku powiat włoszczowski zawierał  gminę Dobromierz i gminę Kluczewsko, które przemianowano w 1954 roku na gromady. W 1954 roku powstała również gromada Łapczyna Wola, którą…

dowiedz się więcej

Rzewuszyce- historia miejscowości

Rzewuszyce- historia miejscowosci

O Rzewuszycach możemy się dowiedzieć ze spisu z roku 1573, województwo sandomierskie, powiat chęciński wydany w 1886 r. jako “Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym” Jak widzimy występuje tam inna forma nazwy- Rzenschicze lub Rzezuszyce. Właścicielem Rzewuszyc i Bobrownik był Bogusław podczaszy Grabowiecki, który córkę Ludwiką Rejowną wydał w Januszewicach za…

dowiedz się więcej

Koprusza- historia miejscowości

Koprusza- historia miejscowosci

Do okresu międzywojennego Koprusza była folwarkiem oraz wsią należącymi do Stanowisk, a jej właścicielem był od 1912 roku był Ireneusz Laskowski. Dostał tą ziemię po ślubie z Eugenią Benedyktą Czaplicką. Po objęciu okolicznych majątków, część z nich rozparcelował i sprzedał. Około 50 mórg- folwark Koprusza nabył Władysław Soborowski (zmarł w…

dowiedz się więcej

Bobrowniki- historia miejscowości

Bobrowniki- historia miejscowosci

Nazwa wsi najprawdopodobniej wywodzi się od funkcji, jaką mogli pełnić niegdyś jej mieszkańcy. Wg Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego: Bobrowniki, byli to osadnicy zostający pod bezpośrednią władzy książąt (głównie mazowieckich ) i obowiązani do hodowania i chwytania bobrów, których skóry stanowiły bardzo ceniony przedmiot handlu. Na dworach książęcych byli specyalni urzędnicy…

dowiedz się więcej

Kolonia Pilczyca- historia miejscowości

Kolonia Pilczyca- historia miejscowości

Kolonia Pilczyca obecnie nazwa się Pilczyca-Kolonia. Przez lokalną społeczność nazywana jest miejscem, miejscowością „Pod Czarnym Lasem”. W 1935 na polskich, wojskowych mapach oraz w 1944 roku, na niemieckich znaleźć możemy nazwę Nowa Wieś. Na mapach w 1917 roku osada nie jest zaznaczona. Na mapach austriackich „West Gallicien (1801-1804)” las pomiędzy…

dowiedz się więcej

Stanowiska- historia miejscowości

Stanowiska- historia miejscowosci

Według Liber Beneficiorum Jana Łaskiego z 1521 roku stał tutaj kościół parafialny pod wezwaniem świętego Jakuba. Można domniemać zatem, że został zbudowany jeszcze wcześniej. Niestety nie można dociec jak dawno, ale można się domyślać, że mamy do czynienia z jedną ze starszych osad w okolicy. Legenda głosi, że pochodzenie nazwy…

dowiedz się więcej

Januszewice- historia miejscowości

Januszewice- historia miejscowosci

Januszewice to wieś w Gminie Kluczewsko, której nazwa ewoluowała i możemy znaleźć zapisy w formie Januszowicze, Januszowice etc. Ostatecznie, w obecnych czasach występują cztery miejscowości o nazwie Januszewice oraz pięć o nazwie Januszowice. Niestety sprawia to, że w rożnych źródłach można spotkać błędne dane opisujące obiekt naszych zainteresowań. Najczęściej Januszewice…

dowiedz się więcej

Łapczyna Wola- historia miejscowości

Łapczyna wola- historia miejscowości

Łapczyna Wola historia miejscowości XVI wiek W 1540 roku Łapczyna Wola zwana była Borkowa Wola, własność Jana Rozenkowskiego Łapki. Według herbarza Seweryna Uruskiego nazwisko Łapka herbu Szreniawa v. Drużyna (z łać. v. -> „vel” znaczy „albo”, „czyli”) należało do dawnej małopolskiej rodziny. Herb Szreniawa nazywany jest również jako Drużyna, a…

dowiedz się więcej

Komorniki- historia miejscowości

Komorniki- historia miejscowosci

Tak o wsi Komorniki pisał ks. Jan Wiśniewski: Zgorszenie w parafji we wsi Komornikach, należących do pani Niemojewskiej, stolnikowy wieluńskiej siał podstarości, a za jego przykładem dwóch chłopów. Lud w wielu miejscach Polski dotąd powtarza o niemoralności dawnych starostów. (W roku 1778. Wojciech Niemojewski stolnik Wieluński, lub Andrzej Wierusz Niemojewski).

dowiedz się więcej

Położenie geograficzne

Płożenie geograficzne. Cały obszar Polski pod względem geograficznym został podzielony, zdefiniowany i opisany w drugiej połowie XX wieku przez Jerzego Kondrackiego, następnie zmodyfikowana przez Andrzeja Richlinga.  Podział ów nazywamy regionalizacją fizycznogeograficzną Polski. Założeniem w ujęciu Kondrackiego i Richlinga jest podział na: Megaregiony; Prowincje; Podprowincje; Makroregiony; Mezoregiony. W takim podziale, obecne tereny gminy Kluczewsko…

dowiedz się więcej

Dwór w Kluczewsku

Dwór w Kluczewsku

Dwór w Kluczewsku według Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2004 zbudował w 1760 roku Feliks Turski herbu Rogala, biskup krakowski. Właśnie w Kluczewsku miał swoją letnią rezydencję. Na przestrzeni lat, zamieszkiwali tu właściciele okolicznych dóbr- rodziny Turskich, później zaś Konarskich. Lokalizacja Dwór ulokowano na niewielkim wzniesieniu w południowej…

dowiedz się więcej

Brzeście- historia miejscowości

Brzeście- Historia miejscowości

Wieś Brzeście znajduje się gminie Kluczewsko. W Polsce znajduje się kilka miejscowości o tej samej nazwie, a położone są w województwach: dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Żórawina mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Baboszewo świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Wodzisław świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Pińczów świętokrzyskim, w pow. skarżyskim, w gminie Bliżyn świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie…

dowiedz się więcej

Pilczyca- historia miejscowości

Dla odróżnienia od Pilczycy „Zaleśnej” znajdującej się w powiecie koneckim, ta pojawia się w dokumentach jako Pilczyca Jaraczowa. Pilczyca nad Czarną jest wynikiem kolonizatorskiej działalności właścicieli Pilczycy Zaleśnej, którzy posiedli ją pod koniec XV wieku. Przybyli z miejscowości Masłomiąca pod Michałowicami, zwali się dlatego Pilczyckimi z Masłomiąt . Pierwszym, który…

dowiedz się więcej

Kluczewsko- historia miejscowości

Kluczewsko Historia Miejscowości

Obecny Herb i Flaga Gminy Kluczewsko. Już na pierwszy rzut oka widać powiązanie z nazwą miejscowości- złoty, pokaźny klucz. Ale od jakiego „klucza” pochodzi nazwa miejscowości? W przewodnikach, opisach i literaturze spotyka się dwie wersje, które można określić mianem legendarnej i ekonomicznej. Wersja legendarna nawiązuje do życia i śmierci króla…

dowiedz się więcej