Kaplica cmentarna w Kopruszy

Kaplica cmentarna w Kopruszy jest jednym z bardziej tajemniczych i elektryzujących miejsc w obrębie Gminy Kluczewsko… Skryta wśród drzew i zarośli, jest chyba jedyną pamiątką w Kopruszy epoki, która minęła. Próżno też szukać samej Kopruszy na mapach, ponieważ od 2005 roku została włączona do wsi Stanowiska. Nie ma śladu również po dworku, który był siedzibą właścicieli okolicznych ziem.

Kaplica Cmentarna w Kopruszy

Powstanie kaplicy

Jak podaje ksiądz Tadeusz Gacia w „Szkice z pobliża Kluczewska”– Powstała prawdopodobnie w okresie 1869-1870. Nie grzebano wówczas już zmarłych w krypcie pod kościołem w Stanowiskach. Aktywnym był wówczas „stary” cmentarz w Stanowiskach- dziś zalesiony. Znajdował się po lewej stronie drogi, jadąc ze stanowisk do Dobromierza. Zatem orszaki pogrzebowe idąc z kościoła na cmentarz nie mijały dworu. Niestety był to teren na tyle podmokły, że często chowano trumny bezpośrednio w wodzie.

Być może to stało się przyczyną do powstania nowego cmentarza i kaplicy.

Kaplica Cmentarna w Kopruszy
Lokalizacja trzech cmentarzy w 1935 roku.

Aby pogrzebać ciało na cmentarzu w Kopruszy, żałobnicy musieli pokonać drogę z kościoła do kaplicy w Kopruszy, zatem musieli przejść obok dworu. Ówczesny dziedzic Karol Czaplicki (Rodzina Czaplickich) nie chcąc drażnić bolesnych wspomnień o zmarłej żonie podarował nowy teren pod cmentarz- w miejscu gdzie znajduje się obecnie.

Finalnie stary stanowski cmentarz został zalesiony w XX wieku, cmentarz na Kopruszy przestał funkcjonować (ostatni pochówek przed 1930 rokiem), przetrwał za to do dziś nowy cmentarz, znajdujący się po prawej stronie drogi jadąc ze Stanowisk do Dobromierza.

Kaplica Cmentarna w Kopruszy
Fot. Mariusz Suliga, 2018r.

Fundatorką Kaplicy była Helena Czaplicka, najstarsza z żyjących córka Leopolda i Florentyny. Sam zaś Leopold i Florentyna zostali pochowani w krypcie pod kościołem w Stanowiskach, jako ostatni pochowani tamże.

Kapliczka w czasach obecnych

Niewielka, murowana kapliczka, bardzo podobna do tej z kluczewskiego cmentarza, choć jest mniej surowa. Usytuowana jest na wzgórzu, przy trasie Włoszczowa- Przedbórz. Zbudowana na bazie prostokąta, a jej osie symetrii wyznaczają kierunki świata. Dach dwuspadowy, z połaciami skierowanymi na północ i południe.

Do kapliczki prowadzą betonowe schodki, a drzwi umieszczone są na wschodniej ścianie. Nad drzwiami ścianę zdobi ornament w postaci krzyża. Każdy róg kapliczki zdobiony jest płaskimi pilastrami, a dookoła budynku biegnie trzyschodkowy gzyms.

Fot. Mariusz Suliga, 2018r.

W centralnej części dachu, zbudowana sygnaturka, zwieńczona stalowym krzyżem.

Wokół kaplicy, możemy zobaczyć nagrobki i krzyże osób tutaj pochowanych.


Fot. Mariusz Suliga, 2018r.

Fot. Mariusz Suliga, 2018r.

Kaplica Cmentarna w Kopruszy i osoby spoczywające w jej obrębie

Pod Kaplicą spoczywają:

 • Lucyna Czaplicka (1852-1871);
 • Benedykt Koziełł-Poklewski, ojciec Heleny;
 • Zenon Kajetan Leon Koziełł-Poklewski(1843-1879), mąż Heleny Czaplickiej, siostry Karola.
 • Maria Czaplicka, córka Karola;
 • Leopold Czaplicki, syn Karola;
 • Marta i Witold Czapliccy.

Na zewnątrz Kaplicy spoczywają:

 • Helena z Koziełł Poklewskich Czaplicka;
 • Piotr Czaplicki, ostatni właściciel Dobromierza, syn Anny z Gruszeckich i Stefana Czaplickiego;
 • Anna Rogóyska z Kozerskich;
 • Alfons Rogóyski;
 • Józefa Rogóyska z Jasieńczyków Jabłońskich;
 • Barbara Rogóyska;
 • Romcio i Jadwinia.