Przynależność administracyjna Gminy Kluczewsko

W tym wpisie naszym tematem będzie przynależność administracyjna Gminy Kluczewsko, czyli interesujących nas obszarów. Ostateczny kształt nadano podczas reformy z 1999 roku. Według systemu TERYT, Gmina Kluczewsko w systemie TERC ma oznaczenie: Jednostka podziału terytorialnego: Kluczewsko (2613012) gmina wiejska; Powiat: włoszczowski (2613); Województwo: ŚWIĘTOKRZYSKIE (26);

dowiedz się więcej

Koprusza- historia miejscowości

Koprusza- historia miejscowosci

Do okresu międzywojennego Koprusza była folwarkiem oraz wsią należącymi do Stanowisk, a jej właścicielem był od 1912 roku był Ireneusz Laskowski. Dostał tą ziemię po ślubie z Eugenią Benedyktą Czaplicką. Po objęciu okolicznych majątków, część z nich rozparcelował i sprzedał. Około 50 mórg- folwark Koprusza nabył Władysław Soborowski (zmarł w…

dowiedz się więcej

Rodzina Rogóyskich

Rogóscy byli właścicielami Bobrownik na przełomie XVIII i XIX wieku. Ostatnim posiadaczem tych dóbr był zmarły w 1901 roku Alfons Rogóyski (1835-1901). Jego żoną była Józefa Rogóyska z d. Jasieńczyk-Jabłońska (1844-1907). Rogóyscy pochowani na Kopruszy: Karol Wincenty Rogoyski (Rogóyski) herbu Brochowicz, ojciec Alfreda, urodzony był około 1809 roku. Jego żóną…

dowiedz się więcej

Rodzina Czaplickich

Liczni członkowie tej rodziny pisali się z Czaplic (de Czaplice), a ich wsią gniazdową są Czaplice w ziemi ciechanowskiej, w dawnym powiecie przasnyskim, parafia Krzynowłoga Wielka. Akta łomżyńskie z XV wieku wymieniają: Na terenie obecnej gminy Kluczewsko przewijały się dwie rodziny Czaplickich. Według podań, były ze sobą daleko spokrewnione. Jedna…

dowiedz się więcej

Kaplica cmentarna w Kopruszy

Kaplica cmentarna w Kopruszy jest jednym z bardziej tajemniczych i elektryzujących miejsc w obrębie Gminy Kluczewsko… Skryta wśród drzew i zarośli, jest chyba jedyną pamiątką w Kopruszy epoki, która minęła. Próżno też szukać samej Kopruszy na mapach, ponieważ od 2005 roku została włączona do wsi Stanowiska. Nie ma śladu również…

dowiedz się więcej

Stanowiska- historia miejscowości

Stanowiska- historia miejscowosci

Według Liber Beneficiorum Jana Łaskiego z 1521 roku stał tutaj kościół parafialny pod wezwaniem świętego Jakuba. Można domniemać zatem, że został zbudowany jeszcze wcześniej. Niestety nie można dociec jak dawno, ale można się domyślać, że mamy do czynienia z jedną ze starszych osad w okolicy. Legenda głosi, że pochodzenie nazwy…

dowiedz się więcej

KGK021 Figura świętego Franciszka w Stanowiskach

Figura świętego Franciszka w Stanowiskach przedstawia postać świętego na postumencie z polnych głazów. Święty Franciszek przedstawiony jest tutaj w klasycznym ujęciu, to znaczy ubrany jest w brązowy habit z kapturem, przepasany białym sznurem z trzema węzłami. Kapliczka została wybudowana w 1930 roku 1. Głowa świętego posiada charakterystyczną tonsurę, czyli fryzurę…

dowiedz się więcej