Historia budowy kościoła w Stanowiskach

Historia budowy kościoła w Stanowiskach niewątpliwie jest bardzo ciekawa. Chociaż wciąż nie jest całkowicie odkryta. Wiemy na pewno, że sięga ona dawnych dziejów. Pierwsze wzmianki Według księdza Jana Wiśniewskiego, początków pierwszego kościoła w Stanowiskach należy dopatrywać się w XV wieku. Świadczyć o tym miał dzwon z 1493 roku i drzwi…

czytaj dalej

Rodzina Czaplickich

Liczni członkowie tej rodziny pisali się z Czaplic (de Czaplice), a ich wsią gniazdową są Czaplice w ziemi ciechanowskiej, w dawnym powiecie przasnyskim, parafia Krzynowłoga Wielka. Akta łomżyńskie z XV wieku wymieniają: Mroczka z Czaplic 1436, Marcina z Czaplic 1440, Andrzeja z Czaplic i syna jego: Józefa 1498; Na terenie…

czytaj dalej

Kaplica cmentarna w Kopruszy

Kaplica cmentarna w Kopruszy jest jednym z bardziej tajemniczych i elektryzujących miejsc w obrębie Gminy Kluczewsko… Skryta wśród drzew i zarośli, jest chyba jedyną pamiątką w Kopruszy epoki, która minęła. Próżno też szukać samej Kopruszy na mapach, ponieważ od 2005 roku została włączona do wsi Stanowiska. Nie ma śladu również…

czytaj dalej