Kaplica Cmentarna w Kluczewsku

Niewielka kaplica cmentarna, zbudowana na wzniesienie wśród grobów kluczewskiego cmentarza. W swoich podziemiach mieści szczątki rodzin Konarskich i Turskich. W ściany zewnętrzne wmurowane epitafia upamiętniające pochowane tutaj osoby.

Widok od Zachodu. Kaplica cmentarna w 2008 roku, fot. Mariusz Suliga.

Jak głosi pamiątkowa tablica wmurowana w zachodnią ścianę, kaplica ta pełni również rolę miejsca pochówku rodzin Konarskich i Turskich. Pochowani są oni w podziemiach kaplicy.

Wewnątrz kapliczki, znajdziemy ołtarz przy którym można odprawić mszę za dusze zmarłego.

Obecnie na przygotowanym  miejscu przed kaplicą odprawiają się uroczyste msze święte w Dniu Wszystkich Świętych.

Fot. Mariusz Suliga, 2018r.

Kaplica zbudowana jest na bazie prostokąta, w uproszczeniu można przyjąć, że usytuowana jest zgodnie z kierunkami świata. Położona jest przy głównej alejce cmentarza, na szczycie niewielkiego wzniesienia.

Zwieńczona jest dwuspadowym dachem, z połaciami od wschodniej i zachodniej strony i trójkątnymi szczytami od południa i północy.

Wejście do kaplicy umiejscowione jest na ścianie południowej, a do drzwi prowadzi kilka schodków. Nad wejściem, w szczycie budynku znajduje się nisza, a w niej figurka Matki Boskiej. W osi drzwi i niszy, dach wieńczy około metrowa, murowana, kwadratowa kolumny, na kształt sygnaturki, z żelaznym krzyżem. W południową ścianę wmurowane są dwie tablice, upamiętniające spoczywających w podziemiach kaplicy dostojników.

Fot. Mariusz Suliga, 2018r.

Fot. Mariusz Suliga, 2018r.

Ściana wschodnia zawiera jedno z dwóch okien, drugie znajduje się na ścianie zachodniej. Pod oknem znajduje się wejście do krypt, gdzie pochowani są wymienieni na tablicach pamiątkowych osoby związane z historią Kluczewska. Ostatni pochówek miał miejsce tutaj w 2005 roku, a pochowana została Małgorzata Konarska, która przeżyła 79 lat.

Fot. Mariusz Suliga, 2018r.

Bezpośrednio za północną ściana znajdują się dwa nagrobki. Jeden należy do Jana-Pawła Adamskiego i Franciszki Adamskiej, drugi do Wojciecha Adamskiego, pseudonim “Czajka”, porucznika AK z grupy “Marcina”. Zginął w bitwie pod Rudą Pilczycką, po wojnie ekshumowany i pochowany w Kluczewsku.

Fot. Mariusz Suliga, 2018r.
Fot. Mariusz Suliga, 2018r.

Na zachodniej ścianie, jak już wspominałem wcześniej, znajduje się okno oraz tablica pamiątkowa.

Fot. Mariusz Suliga, 2018r.
Fot. Mariusz Suliga, 2018r.

Dodaj komentarz