Kaplica cmentarna w Kluczewsku

Kaplica cmentarna w Kluczewsku, zbudowana na wzniesienie wśród grobów kluczewskiego cmentarza. W swoich podziemiach mieści szczątki rodzin Konarskich i Turskich. W ściany zewnętrzne wmurowane są epitafia upamiętniające pochowane tutaj osoby.

Kaplica Cmentarna w Kluczewsku
Widok od Zachodu. Kaplica cmentarna w 2008 roku, fot. Mariusz Suliga.

Jak głosi pamiątkowa tablica wmurowana w zachodnią ścianę, kaplica ta pełni również rolę miejsca pochówku rodzin Konarskich i Turskich. Pochowano ich w podziemiach kaplicy.

Wewnątrz kapliczki, znajdziemy ołtarz przy którym można odprawić mszę za dusze zmarłego.

Obecnie na przygotowanym  miejscu przed kaplicą odprawiają się uroczyste msze święte w Dniu Wszystkich Świętych.

Kaplica Cmentarna w Kluczewsku
Fot. Mariusz Suliga, 2018r.

Kaplicę zbudowano na bazie prostokąta. W uproszczeniu można przyjąć, że usytuowano ją zgodnie z kierunkami świata. Położona jest przy głównej alejce cmentarza, na szczycie niewielkiego wzniesienia.

Zwieńczono ją dwuspadowym dachem, z połaciami od wschodniej i zachodniej strony i trójkątnymi szczytami od południa i północy.

Wejście do kaplicy umiejscowione jest na ścianie południowej, a do drzwi prowadzi kilka schodków. Nad wejściem, w szczycie budynku znajduje się nisza, a w niej figurka Matki Boskiej. W osi drzwi i niszy, dach wieńczy około metrowa, murowana, kwadratowa kolumny, na kształt sygnaturki, z żelaznym krzyżem.

Kaplica cmentarna w Kluczewsku- tablice pamiątkowe

W południową ścianę wmurowano dwie tablice, upamiętniające spoczywających w podziemiach kaplicy dostojników.

Fot. Mariusz Suliga, 2018r.

Fot. Mariusz Suliga, 2018r.

Ściana wschodnia zawiera jedno z dwóch okien, drugie znajduje się na ścianie zachodniej. Pod oknem znajduje się wejście do krypt. Pochowane są tu wymienione na tablicach pamiątkowych osoby związane z historią Kluczewska. Ostatni pochówek miał miejsce tutaj w 2005 roku, a pochowano Małgorzatę Konarską, która przeżyła 79 lat.

Kaplica Cmentarna w Kluczewsku
Fot. Mariusz Suliga, 2018r.

Bezpośrednio za północną ściana znajdują się dwa nagrobki. Jeden należy do Jana-Pawła Adamskiego i Franciszki Adamskiej, drugi do Wojciecha Adamskiego, pseudonim „Czajka”, porucznika AK z grupy „Marcina”. Zginął w bitwie pod Rudą Pilczycką, po wojnie ekshumowany i pochowany w Kluczewsku.

Fot. Mariusz Suliga, 2018r.
Fot. Mariusz Suliga, 2018r.

Na zachodniej ścianie, jak już wspominałem wcześniej, znajduje się okno oraz tablica pamiątkowa.

Fot. Mariusz Suliga, 2018r.
Fot. Mariusz Suliga, 2018r.