Kościół w Kluczewsku obecnie

Ostateczny kształt kościoła został nadany mu w 1888 roku, kiedy to ówczesny proboszcz ksiądz Jan Pacyfik Szpądrowski (Szpondrowski) ukończył rozbudowę świątyni. Ołtarz boczny obecnie w kościele znajdują się trzy ołtarze. Główny oraz dwa boczne. W jednym z nich znajduje się obraz, przedstawiający Matkę Boską. Fot. Mariusz Suliga, 2017r. Drugi ołtarz…

czytaj dalej

Kaplica cmentarna w Kluczewsku

Kaplica cmentarna w Kluczewsku, zbudowana na wzniesienie wśród grobów kluczewskiego cmentarza. W swoich podziemiach mieści szczątki rodzin Konarskich i Turskich. W ściany zewnętrzne wmurowane są epitafia upamiętniające pochowane tutaj osoby. Jak głosi pamiątkowa tablica wmurowana w zachodnią ścianę, kaplica ta pełni również rolę miejsca pochówku rodzin Konarskich i Turskich. Pochowano…

czytaj dalej

Historia budowy kościoła w Kluczewsku

Historia budowa kościoła w Kluczewsku

Historia budowy kościoła w Kluczewsku wiąże się z parafią Januszewice. Kościół i parafia w Kluczewsku mają stosunkowo krótką historię w porównaniu do parafii ościennych. Początek działania parafii datujemy na 1812 rok, a sama budowa świątyni  rozpoczęła się w 1797 roku staraniem Feliksa Pawła Turskiego h. Rogala, biskupa krakowskiego i księcia…

czytaj dalej

O Patronie- św. Wawrzyniec

Święty Wawrzyniec (wersja łacińska- Laurencjusz) jest patronem Parafii Kluczewsko, a jego wspomnienie połączone z uroczystym odpustem obchodzone jest 10 sierpnia. W Polsce w 2018 roku znajdowało się 130 parafii, których patronem był św. Wawrzyniec. Jest patronem ubogich, piekarzy, kucharzy i bibliotekarzy. Chroni również od pożarów i pomaga w chorobach reumatycznych,…

czytaj dalej