#4 Wspólna historia- 1914-1918 Pierwsza Wojna Światowa

Kiedy wybuchła Pierwsza Wojna Światowa w 1914 roku, na początku nie miała wpływu na podział administracyjny. Jednak postępująca ofensywa Państw Osi, szybko wyparła wojska rosyjskie z omawianych terenów, a już w 1915 roku front wschodni przebiegał przez Białystok, Kowno, Brześć.

Państwa centralne podzieliły okupowane terytorium Królestwa Polskiego na dwie strefy- niemiecką i austriacką. I tutaj powróciliśmy do sytuacji z 3 rozbioru, ponieważ ponownie znaleźliśmy się pod strefą wpływów austriackich. Obejmowała ona całą gubernie kielecką, radomską, część guberni lubelskiej (tej z 1912 roku) i piotrkowskiej. Ciekawostką był fakt, iż Jasna Góra stanowiła enklawę na obszarze Częstochowy, i podlegała pod zarząd austriacki zaś pozostała część miasta pod zarząd niemiecki.

W strefie austriackiej utworzono z dniem 1.9.1915 roku jenerał-gubernatorstwo z siedzibą najpierw w Kielcach, potem w Lublinie. Zaś w strefie niemieckiej powstało jenerał-gubernatorstwo warszawskie. W obu jenerał-gubernatorstwach okupanci znieśli rosyjski podział na gubernie, adaptowali natomiast podział na powiaty.


Mapa niemiecka z 1915 roku