#3 Wspólna historia- 1772-1914 pod zaborami

1772- Pierwszy Rozbiór Polski Pierwszy rozbiór Polski w 1772 roku, w którym brały udział Austria, Rosja i Niemcy nie dotknął terenów Kluczewska. Należeliśmy wówczas do województwa sandomierskiego, powiatu chęcińskiego. Na mapie sporządzonej w 1787 roku przez Karola de Perthees widzimy miejscowości podkreślone na żółto i czerwono. Te oznaczone kolorem czerwonym były…

czytaj dalej

#4 Wspólna historia- 1914-1918 Pierwsza Wojna Światowa

Kiedy wybuchła Pierwsza Wojna Światowa w 1914 roku, na początku nie miała wpływu na podział administracyjny. Jednak postępująca ofensywa Państw Osi, szybko wyparła wojska rosyjskie z omawianych terenów, a już w 1915 roku front wschodni przebiegał przez Białystok, Kowno, Brześć. Państwa centralne podzieliły okupowane terytorium Królestwa Polskiego na dwie strefy-…

czytaj dalej

#6 Wspólna historia- po 1945 roku

1945-1990 Okres PRL Po wojnie przynależność i podział administracyjny ewoluowały, aby finalnie ukształtować się dopiero w 1998 roku. 1950-1957 W 1950 przeniesiono powiaty opoczyński i konecki z województwa łódzkiego do województwa kieleckiego. Następnie, w 1952 roku powiat włoszczowski zawierał  gminę Dobromierz i gminę Kluczewsko, które przemianowano w 1954 roku na gromady. W 1954 roku powstała również gromada Łapczyna Wola, którą…

czytaj dalej

#1 Wspólna historia- przed Chrztem Polski

Obiektem Naszych zainteresowań będą miejscowości, które zrzesza obecnie Gmina Kluczewsko (2017) i ich losy przed Chrztem Polski. Są to wsie i przysiółki o zróżnicowanym wieku i historii. Od takich, których początków można dopatrywać się w XIV wieku, do dużo, dużo młodszych. Aby łatwiej omówić wspólną historię tych ziem, podzieliłem je na…

czytaj dalej