Dwór w Łapczynej Woli

Łapczyna wola- historia miejscowości

Dwór w Łapczynej Woli Dwór w Łapczynej Woli dziś już nie istnieje. Jednak dzięki starym mapom, możemy precyzyjnie zdefiniować jego położenie. I tu napotkamy ciekawostkę, gdyż próżno będziemy go szukać na terenie obecnej Łapczynej Woli… Według zapisków już w 1540 roku istniał tu dwór. Na przełomie XVIII i XIX wieku…

czytaj dalej

Zbór w Łapczynej Woli

Obiekt nazywany powszechnie Zbór ariański w Łapczynej Woli obecnie to już ruiny kaplicy poariańskiej lub kalwińskiej. Pod jej posadzką znajdują się groby, które splądrowano i okradziono, co odnotował ksiądz Jan Wiśniewski w 1932 roku.1 Historia tego zboru nie jest do końca jasna. Wiemy, że pochodzi z XVII wieku, zbudowany przed…

czytaj dalej

Łapczyna Wola- historia miejscowości

Łapczyna wola- historia miejscowości

Łapczyna Wola historia miejscowości XVI wiek W 1540 roku Łapczyna Wola zwana była Borkowa Wola, własność Jana Rozenkowskiego Łapki. W „Polska XVI wieku…3” widnieje zapis, że ów Jan posiadał w 1540 roku dwie wsie, w województwie sandomierskim, powiecie Chęcińskim. W Łapczynej Woli znajdował się dwór i młyn domowy. Zatem powstania…

czytaj dalej