Dwór w Łapczynej Woli

Łapczyna wola- historia miejscowości

Dwór w Łapczynej Woli Dwór w Łapczynej Woli dziś już nie istnieje. Jednak dzięki starym mapom, możemy precyzyjnie zdefiniować jego położenie. I tu napotkamy ciekawostkę, gdyż próżno będziemy go szukać na terenie obecnej Łapczynej Woli… Według zapisków już w 1540 roku istniał tu dwór. Na przełomie XVIII i XIX wieku…

dowiedz się więcej

Zbór w Łapczynej Woli

Obiekt nazywany powszechnie Zbór ariański w Łapczynej Woli obecnie to już ruiny kaplicy poariańskiej lub kalwińskiej. Pod jej posadzką znajdują się groby, które splądrowano i okradziono, co odnotował ksiądz Jan Wiśniewski w 1932 roku.1 Historia tego zboru nie jest do końca jasna. Wiemy, że pochodzi z XVII wieku, zbudowany przed…

dowiedz się więcej

Łapczyna Wola- historia miejscowości

Łapczyna wola- historia miejscowości

Łapczyna Wola historia miejscowości XVI wiek W 1540 roku Łapczyna Wola zwana była Borkowa Wola, własność Jana Rozenkowskiego Łapki. Według herbarza Seweryna Uruskiego nazwisko Łapka herbu Szreniawa v. Drużyna (z łać. v. -> „vel” znaczy „albo”, „czyli”) należało do dawnej małopolskiej rodziny. Herb Szreniawa nazywany jest również jako Drużyna, a…

dowiedz się więcej