Dwór w Łapczynej Woli

Łapczyna wola- historia miejscowości

Dwór w Łapczynej Woli

Dwór w Łapczynej Woli dziś już nie istnieje. Jednak dzięki starym mapom, możemy precyzyjnie zdefiniować jego położenie. I tu napotkamy ciekawostkę, gdyż próżno będziemy go szukać na terenie obecnej Łapczynej Woli…

Według zapisków już w 1540 roku istniał tu dwór.

Na przełomie XVIII i XIX wieku na austriackich mapach widzimy samotną miejscowość Lapczina Wola. Małym czerwonym krzyżem oznaczony jest zbór, zaś niebieskie pola to zbiorniki wodne. Co ciekawe przez wieś nie prowadzi jedna, prosta droga, tak jak dziś.

Na mapach z 1915 roku, z łatwością odnajdziemy Łapczyną Wolę oraz dwór. Widzimy również pozostałość po wcześniejszym układzie dróg. Mapa jest rosyjska, zatem nazwy zapisane są cyrylicą- Лапчина Воля. Dwór zaś to Г. бв. To co również rzuca się w oczy, to fakt, że nie znajdziemy tutaj Kolonii Mrowiny.

Na mapie dołączyłem skalę aby łatwiej zobrazować odległości. Równie łatwo możemy wyznaczyć odległość dworu od punktów charakterystycznych.

Jednym z nich niech będzie droga prowadząca przez wieś. Widzimy, że w dużym uproszczeniu droga leży na kierunku wschód-zachód. Dwór zaś znajdował na południe od niej.

Drugim punktem charakterystycznym niech będzie rozwidlenie dróg okalających ruiny zboru. Widzimy zatem, że od tego punktu do dworu było około 800 metrów.

Trzecim obiektem charakterystycznym jest droga oznaczona przerywaną linią, która biegnie na linii północ-południe. Obecnie prowadzi ona pomiędzy polami do wsi Kolonia Łapczyna Wola.

W dwudziestoleciu międzywojennym pojawia się w bezpośrednim sąsiedztwie nowa wieś- Kolonia Mrowina. Droga, która prowadzi przez Łapczyną Wolę jest już prosta. Na mapie z 1936 roku, dworu już nie znajdziemy, ale punkty charakterystyczne pozostały nieruszone.

Na stronie geoportal.gov.pl, możemy wystarczająco precyzyjnie wyznaczyć odległość, którą definiowałem wcześniej. Zatem interesujący nas obiekt oznaczyłem pomarańczowym kwadratem. I tu do chodzimy do wniosku, że dwór w Łapczynej Woli znajduje się… w Kolonii Mrowinie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *