Zbór w Łapczynej Woli

Obiekt nazywany powszechnie Zbór ariański w Łapczynej Woli obecnie to już ruiny kaplicy poariańskiej lub kalwińskiej. Pod jej posadzką znajdują się groby, które splądrowano i okradziono, co odnotował ksiądz Jan Wiśniewski w 1932 roku.1

Zbór w Łapczynej Woli
Zbór Ariański w Łapczynej Woli, fot. Mariusz Suliga.

Historia tego zboru nie jest do końca jasna. Wiemy, że pochodzi z XVII wieku, zbudowany przed 1629 roku przez Bobrownickich. Wiemy również, że w 1730 roku odprawiano w nim nabożeństwa, ministrem zaś był Samuel Aram2. W zbór 1754 był już zamknięty.

Bardzo ciekawe zapisy znajdują się w ksiązce „Wycieczki lekarza polaka po własnym kraju: Tom trzeci, Tom 2, doktoria Tripplina”. Według niego, a pisał to w 1885 roku, znajdował się w Łapczynej Woli kościół katolicki, a niegdyś cytując:

przed trzema wiekami przez Dyssydentów wzniesiony i przez przeszło sto pięćdziesiąt lat za świątynię protestancką używany

Autor, ów doktor Tripplin zwraca uwagę na solidność i dostojność budynku, która wyróżniała się „smakiem poprawny” wśród kościołów całej okolicy. Przytacza również ten wątek pochowanych tam osób. Ich trumny zamiast znajdować się w obszernych piwnicach, złożono na strychu. Twierdzi, że pochowano tu zmarłych protestantów, a wśród nich Bobrownickich oraz młodą pannę Bobrownicką nadzwyczaj wysokiego wzrostu3.

Na temat popadania w ruinę wiemy z książki „Ewangelicy polscy i litewscy w epoce saskiej (1696-1763)„. Zapisano tam, że zbór pozostaje już tylko formalnie parafią, ponieważ nie ma tam już duchwonych. Zbór pozostawał w składzie Jednoty Małopolskiej. W latach świetności patronat nas zborem sprawowali Bobrowniccy.


  1. Jan Wiśniewski-Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w powiecie włoszczowskim, [Mariówka] 1932.
  2. Michał Rawita-Witanowski Dawny powiat chęciński”.
  3. Wycieczki lekarza polaka po własnym kraju: Tom trzeci, Tom 2
  4. Ewangelicy polscy i litewscy w epoce saskiej (1696-1763)