KGK058 Kapliczka w Bobrowskiej Woli

Kapliczka w Bobrowskiej Woli. Z materiałów jakie opracowała pani Renata Klimczyk wynika, iż kapliczka ta powstała około 1870 roku. Postawili ja bliscy mieszkańca o nazwisku Polegaj. Był on uczestnikiem powstania styczniowego, za co przez władze carskie został ukarany zsyłką w głąb Rosji. Niestety nigdy stamtąd nie powrócił…

Kapliczka w Bobrowskiej Woli

Kapliczka zbudowana jest na podstawie kwadratu, znajduje się na północ od drogi przebiegającej przez wieś.

Kapliczka w Bobrowskiej Woli

Niestety z jakiegoś powodu kapliczka nie jest zaznaczona na mapach z 1936 roku.