KGK036 Kapliczka Rudka

Sacrum

Kapliczka przy drodze Rudka- Kluczewsko. Podążając drogą z Rudki do Kluczewska, natkniemy się na murowaną konstrukcję otoczoną stalowym wygrodzeniem, przy skrzyżowaniu, z którego jedna z dróg prowadzi do Rzewuszyc. Poniżej krzyża, na murowanej konstrukcji znajduje się wnęka ze świętą figurką. Poniżej wyryty napis, głoszący, że całość powstała jako ofiara mieszkańców…

czytaj dalej

KGK039 Kapliczka w Ciemiętnikach

Kapliczka znajduje się po prawej stronie drogi, jadąc ze wsi Ciemiętniki w kierunku wsi Bobrowniki. Obok Kapliczki stoi stalowy krzyż. Murowana konstrukcja, pokryta stalową blachą, szczyt dachu zwieńcza stalowy krzyż. Do środka prowadzą drewniane drzwi. W środku znajduje się ołtarz, obok niego stoi figura świętego.

czytaj dalej

KGK055 Kapliczka- Kolonia Mrowina

Kapliczka we wsi Kolonia Mrowina, ma bardzo ciekawą historię. Według informacji zebranych przez Panią sołtys Łucję Rubik, kapliczka po II Wojnie Światowej, znajdowała się po przeciwnej stronie drogi, a w jej wnętrzu znajdowała się postać Świętego Jana. Prawdopodobnie w latach 50-60 figura została wyniesiona i porzucona kilka kilometrów od Kolonii…

czytaj dalej