KGK039 Kapliczka w Ciemiętnikach

Kapliczka znajduje się po prawej stronie drogi, jadąc ze wsi Ciemiętniki w kierunku wsi Bobrowniki. Obok Kapliczki stoi stalowy krzyż.

Fot. Mariusz Sulig, 2019r

Murowana konstrukcja, pokryta stalową blachą, szczyt dachu zwieńcza stalowy krzyż. Do środka prowadzą drewniane drzwi.

W środku znajduje się ołtarz, obok niego stoi figura świętego.