KGK039 Kapliczka w Ciemiętnikach

Kapliczka znajduje się po prawej stronie drogi, jadąc ze wsi Ciemiętniki w kierunku wsi Bobrowniki. Obok Kapliczki stoi stalowy krzyż.

Fot. Mariusz Sulig, 2019r

Murowana konstrukcja, pokryta stalową blachą, szczyt dachu zwieńcza stalowy krzyż. Do środka prowadzą drewniane drzwi.

Fot. Mariusz Sulig, 2019r.

W środku znajduje się ołtarz, obok niego stoi figura świętego.

Fot. Mariusz Suliga, 2019r.