O nazwisku słów kilka…

Przedstawię tutaj podstawowe informacje dotyczące pochodzenia nazwiska oraz miejsca, z którego się wywodzi. W poszukiwaniu tej wiedzy dotarłem do wielu pomocnych i życzliwych osób, którym serdecznie dziękuję za okazane wsparcie.

Na portalu Facebook prowadzę stronę MyNameIsSuliga oraz profil Rodzina Suligów, gdzie zapraszam tylko osoby noszące to nazwisko.


Dodaj komentarz