Gdzie obecnie mieszkają Suligowie?

Nazwisko Suliga

W tym artykule postaram się odpowiedzieć na pytanie: gdzie obecnie mieszkają Suligowie? Cyfryzacja i media społecznościowe są dziś doskonałym narzędziem do komunikowania się, ale także do gromadzenia informacji. Dzięki nim, bez trudu można przekonać się, gdzie na obszarze Polski czy Europy rozsiani zostali Suligowie.

Bardzo pomocne okazują się tutaj portale:

Suligowie w Polsce

Największym skupiskiem osób noszących nazwisko Suliga jest powiat włoszczowski i częstochowski. Widzimy to na poniższym zdjęciu.

Gdzie obecnie mieszkają Suligowie
Źródło: MoiKrewni.pl

Jeżeli gdzieś, kiedyś dwóch, z pozoru niespokrewnionych Suligów spotka się w jakimś zakątku świata, to mogą jednego być pewni. Ich przodkowie wywodzą się z powiatu włoszczowskiego i w ich żyłach płynie w jakimś niewielkim procencie ta sama krew. Pytanie tylko kiedy ich przodkowie zdecydowali się opuścić okolice Bebelna i osiedlić się w nowym miejscu.

Przedstawiona mapa wydaje się udowadniać postawioną tezę. Widzimy największe skupisko w powiecie włoszczowskim w dwóch najbliższych „większych” ośrodkach- Częstochowie i Kielcach.

Dokładnie takie same dane podaje Namespedia, jednak tutaj mamy jedynie podział na województwa. Stąd tak jak pisałem wyżej, na szczycie listy znajduje się województwo śląskie, gdzie emigrowali w poszukiwaniu pracy Suligowie, z biedniejszych ziem włoszczowskich. Przemysł Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, czy przemysł rozwijający się w samej Częstochowie stanowił dla wielu emigrantów z tych ziem miejsce umożliwiające rozwój i godne życie.

Gdzie obecnie mieszkają Suligowie
Źródło: Namespedia.

Proces emigracyjny dotyczył nie tylko obszaru Polski. Ślady Suligów zostały odciśnięte w Niemczech, Francji, Belgii, USA, Szwajcarii, Austrii i Mołdawii.

Gdzie obecnie mieszkają Suligowie
Niemcy. Żródło: MoiKrewni.
Francja. Źródło: Namespedia.
USA. Źródło: Namespedia.
Źródło: Namespedia.