Rodzina Bobrownickich

Bobrowniccy

Rodzina Bobrownickich h. Doliwa była dawnym rodem wywodzącym się w województwa sieradzkiego, a ich ekspansja w różnych kierunkach nastąpiła już w XVI wieku. Bobrowniccy znani są już w 1476 roku, gdzie wspominany jest Jan1, następnie w 1556 roku dworzanin królewski Baltazar. Jan podpisał ustawy zjazdu Pokrzywnieckiego roku 1587. Kazimierz Bobrownicki,…

dowiedz się więcej

Bobrowniki- historia miejscowości

Bobrowniki- historia miejscowosci

Nazwa wsi najprawdopodobniej wywodzi się od funkcji, jaką mogli pełnić niegdyś jej mieszkańcy. Wg Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego: Bobrowniki, byli to osadnicy zostający pod bezpośrednią władzy książąt (głównie mazowieckich ) i obowiązani do hodowania i chwytania bobrów, których skóry stanowiły bardzo ceniony przedmiot handlu. Na dworach książęcych byli specyalni urzędnicy…

dowiedz się więcej