Dzieje Wojenne

Ksiądz Marian Pankowski- przedwojenny proboszcz parafii Kluczewsko

Ksiądz Marian Pankowski to przedwojenny proboszcz parafii Kluczewsko. Urodził się 9 kwietnia 1887 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1909 roku. Był wikariuszem parafii Książ Wielki, Koniemłoty, Beszów.

Pełnił posługę kapłańską jako:

  • wikariusz parafii Beszowa;
  • wikariusz parafii Koniemłoty;
  • wikariusz parafii Sławice;
  • kuratus/rektor/ekspozyt parafii Książ Wielki;
  • administrator parafii Bebelno;
  • proboszcz parafii Potok Złoty od 1917 do1923,
  • proboszcz parafii Kluczewsko od 1923 do 1925,
  • administrator parafii Konieczno;
  • proboszcz parafii Janina od 1931 roku,

Aresztowany w 12.04.1943 roku przez żandarmerię w Janinie wraz z pięcioma innymi mieszkańcami1. Pretekstem do aresztowania był fakt, że rozmawiał z kobietą, kolaborującą z Niemcami, która została zastrzelona przez AK. Jako więzień został przewieziony do Buska. Następnie 03.06.1943 przetransportowany do obozu koncentracyjnego KL Auschwitz. Dnia 24.06.1944 przetransportowany do obozu koncentracyjnego KL Buchenwald. Pracował tam niewolnicze przy budowie tuneli służących do produkcji rakiet V1 i V2.

Przebywał również w obozach Dora (od 07.07.1944), Ellrich (od 14.07.1944), Mittelbau (od 01.09.1944). Znajdował się również w Nordhausen od 02 marca 1945 roku, gdzie prawdopodobnie zginął z wycieńczenia według różnych wersji między 03-04 kwietnia 1945 roku lub około 1 maja 1945 roku. Obóz został wyzwolony 11.04.1945.


[1]. Księga pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia i innych miejscowości Kielecczyzny
1940–1944, t. III, red. F. Piper, I. Strzelecka, Oświęcim 2006, s. 1157.

[2] http://www.swzygmunt.knc.pl/MARTYROLOGIUM/POLISHRELIGIOUS/vPOLISH/HTMs/POLISHRELIGIOUSmartyr2039.htm

Dodaj komentarz