Kluszewski Wojciech

Drugi mąż Teresy Tarło.

Wojciech Kluszewski herbu Jasieńczyk, chorąży przasnycki, cześnik ciechanowski 1748 r., kasztelan: Biecz 1771-1778 r., kasztelan Wojnicz 1759-1779 r., kawaler orderu Św. Stanisława 1773 r., starosta brzegowski, wielkorządca krakowski, wojski płocki 1747 r.

Akta Urzędnika Stanu Cywilnego parafii Kurzelów : Księga akt zaślubin parafii Kurzelów. 1733-1797 http://bc.wimbp.lodz.pl/publication/37520 Rok 1746 Przewielebny Szymon Krakowczyk wicedziekna kościoła kolegiaty kurzelowskiej, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w kościel parafialnym kolegiaty kurzelowskiej, potwierdził małżeństwo Wielmożnego Pana Wojciecha Kluszewskiego z Wielmożną i Urodzoną Panią Teresą Rudzińską wdową z Kluczewska. Obecni Szlachetny Jakub Czaplicki i Szlachetny Antoni Ko?siński i wielu innych tu zgromadzonych.

Bon. 10.350.24Bon. 10.350.36Bon. 10.350.38Bon. 12.239.39Bon. 12.239.40Bon. 15.339.43Bon. 4.325.442psb.11794.2psb.11795.1dw.47872 Dw.,rkps.14407,s.126PSB t. 13 s. 35 KLUSZEWSKI Wojciech (zm. 1779) kasztelan biecki i wojnicki