Rodzina Konarskich

Rodzina Konarskich pojawia się na kartach historii Kluczewska, kiedy to Adam Ewaryst Jaxa-Konarski poślubił Stefanię Turską. Stał się tym samym właścicielem dóbr Kluczewska, które otrzymał w 1869 roku, jako wiano od rodziny Turskich. W rękach Konarskich ziemie te pozostaną, aż do przełomowych czasów II Wojny Światowej.

Konarscy używali herbu Gryf, nazywanego inaczej Jaxa. Poniżej znajdziemy dwa drzewa- potomkowie Adama i Stefanii Konarskich  oraz przodkowie tegoż samego Adama.

Jaxa-Konarski Adam Ewaryst
Jaxa-Konarski Maksymilian
Konarska Stefania z d. Turska
Konarska-Łosiowa Krystyna
Konarski Adam
Konarski Aleksander
Konarski Konstanty
Konarski Stanisław ps. Uprawa

Potomkowie Adama Konarskiego i Stefani Konarskiej z d. Turskiej

Przodkowie Adama Konarskiego

Fot. z książki Ziemiański savoir-vivre, Autorzy: Tomasz Adam Pruszak

Dodaj komentarz