Rodzina Konarskich

Rodzina Konarskich pojawia się na kartach historii Kluczewska, kiedy to Adam Ewaryst Jaxa-Konarski poślubił Stefanię Turską. Stał się tym samym właścicielem dóbr Kluczewska, które otrzymał w 1869 roku, jako wiano od rodziny Turskich. W rękach Konarskich ziemie te pozostaną, aż do przełomowych czasów II Wojny Światowej.

Konarscy używali herbu Gryf, nazywanego inaczej Jaxa. Poniżej znajdziemy dwa drzewa- potomkowie Adama i Stefanii Konarskich  oraz przodkowie tegoż samego Adama.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzFot. z książki Ziemiański savoir-vivre, Autorzy: Tomasz Adam Pruszak