Rodzina Bobrownickich

Bobrowniccy

Rodzina Bobrownickich h. Doliwa była dawnym rodem wywodzącym się w województwa sieradzkiego, a ich ekspansja w różnych kierunkach nastąpiła już w XVI wieku. Bobrowniccy znani są już w 1476 roku, gdzie wspominany jest Jan1, następnie w 1556 roku dworzanin królewski Baltazar. Jan podpisał ustawy zjazdu Pokrzywnieckiego roku 1587. Kazimierz Bobrownicki,…

czytaj dalej

Rodzina Rogóyskich

Rogóscy byli właścicielami Bobrownik na przełomie XVIII i XIX wieku. Ostatnim posiadaczem tych dóbr był zmarły w 1901 roku Alfons Rogóyski (1835-1901). Jego żoną była Józefa Rogóyska z d. Jasieńczyk-Jabłońska (1844-1907). Rogóyscy pochowani na Kopruszy: Karol Wincenty Rogoyski (Rogóyski) herbu Brochowicz, ojciec Alfreda, urodzony był około 1809 roku. Jego żóną…

czytaj dalej

Rodzina Czaplickich

Liczni członkowie tej rodziny pisali się z Czaplic (de Czaplice), a ich wsią gniazdową są Czaplice w ziemi ciechanowskiej, w dawnym powiecie przasnyskim, parafia Krzynowłoga Wielka. Akta łomżyńskie z XV wieku wymieniają: Na terenie obecnej gminy Kluczewsko przewijały się dwie rodziny Czaplickich. Według podań, były ze sobą daleko spokrewnione. Jedna…

czytaj dalej

Dwór w Kluczewsku

Dwór w Kluczewsku

Dwór w Kluczewsku według Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2004 zbudował w 1760 roku Feliks Turski herbu Rogala, biskup krakowski. Właśnie w Kluczewsku miał swoją letnią rezydencję. Na przestrzeni lat, zamieszkiwali tu właściciele okolicznych dóbr- rodziny Turskich, później zaś Konarskich. Lokalizacja Dwór ulokowano na niewielkim wzniesieniu w południowej…

czytaj dalej

Rodzina Tarło

Rodzina Tarło jest licznym i wiekowym rodem. Legitymowali się herbem Topór. Od lat piastowali urzędy państwowe, takie jak: starości, kasztelanowie czy wojewodowie. Ich dzieje opisane są w Herbarz Polski, Kasper Niesiecki, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845. Opis Rodziny przeniesiony z Herbarza Polski w przystępnej formie, można odnaleźć tutaj. Wywodzili się ze Szczekarzewic…

czytaj dalej

Rodzina Turskich

Turski h. Rogala, rodzina podlaska, pisząca się z Turzych Rogów (de Turzerogi). Nazwisko wzięli od wsi Turze Rogi w powiecie łukowskim, gminie Celiny, parafii Łuków (SGKP). Jedna gałąź osiadła w województwie łęczyckim, powiecie sieradzkim. Mikołaj, stolnik sieradzki 1729, chorąży sieradzki 1752, dziedzic wsi Czarnocin 1729. Turscy zostali wylegitymowani ze szlachectwa…

czytaj dalej

Rodzina Konarskich

Rodzina Konarskich pojawia się na kartach historii Kluczewska, kiedy to Adam Ewaryst Jaxa-Konarski poślubił Stefanię Turską. Stał się tym samym właścicielem dóbr Kluczewska, które otrzymał w 1869 roku, jako wiano od rodziny Turskich. W rękach Konarskich ziemie te pozostaną, aż do przełomowych czasów II Wojny Światowej. Konarscy używali herbu Gryf,…

czytaj dalej