Struktura Wehrmachtu w 1939 roku

Kiedy Wybuchła II Wojna Światowa

Niezależnie od czasów i terenów, każda armia musi posiadać odpowiednie struktury, które zapewniają jej sprawne funkcjonowanie. W zależności od okresu i obszaru, w którym dana armia funkcjonowała, struktury organizacyjne, stopnie wojskowe oraz typy wojsk różnią się między sobą.

Całość sił wojskowych (z wyłączeniem specjalnej organizacji Waffen-SS) w 1939 roku w Niemczech nazywała się Wehrmacht. Zwierzchnikiem sił zbrojnych i naczelnym dowódcą był Adolf Hitler.

Wojska Wehrmachtu dzieliły się na:

  • Wojska Lądowe (Heer);
  • Marynarka Wojenna (Kriegsmarine)
  • Lotnictwo (Luftwaffe)

Wojska lądowe były zorganizowane w następujące formacje:

Heeresgruppe– Grupa Armii- w skład takiej grupy zwyczajowo wchodziło 2-3 armie. Podczas wojny 1939 roku zachodnie granice Polski zaatakowały na lądzie-choć jest to uproszczenie- dwie grupy Armii: Grupa Armii Południe i Grupa Armii Północ.

Armee Armia- grupa2-3 lub więcej korpusów, dowodzona przez Generaloberst (generał pułkownik) lub General der (rodzaj broni).

Korps– Korpus jest to grupa 3-4 dywizji, dowodzona przez Generalleutnanta (generał porucznik).

Division -Dywizja zwykle dowodzona przez Generalmajora (generał major), albo Generalleutnanta (Generał porucznik). Janmniejsza jednostka mogąca działać samodzielnie.

Brigade– Brygada do wodzona przez Obersta (pułkownik) albo Generalmajora.

Regiment– Pułk, zwykle składał się z 3 batalionów, dowodzonych przez pułkownika.

Batallion– Batalion składający się z 3 kompanii i kompanii wspierającej.

Kompanie– Kompania składała się z 3 plutonów oraz sztabu, dowodzona przez Oberleutnanta (porucznik) lub Hauptmanna (kapitan).

Zug- Pluton składał się z 3 drużyn i sztabu.

Gruppe- Drużyna składała się z około 12 ludzi, pod dowództwem starszego szeregowca.