Łan

Dawna jednostka podziału pól wspólnoty w średniowiecznej Europie Zachodniej.

Na przestrzeni lat i w zależności od miejsca występowania Łan rózni sie pod względem powierzchni. W dużym uproszczeniu można przyjąć:

1Łan=30 morg=17ha

lub

1Łan=48 morg=24ha;