Tarło Jan

Urodzony w 1678 roku, zmarł 1731, kasztelan Lublina.

Od 1694 roku właściciel dóbr Kluczewska,  starosta pilzneński. Syn Zygmunta ze Szczekarzowic Tarły.

Stryj Teresy Tarło z Podhajec h. Topór, która po ślubie z Franciszkiem Rudzińskim h. Prus (III) dostała jako wiano dobra Kluczewska.

OjciecZygmunt Tarło ze Szczekarzowic