Famatus

Famatus z łac. sławetny, osławiony – w księgach parafialnych i sądowych określenie mieszczan lub średniozamożny rzemieślnik, czasem bogatszy rolnik miejski. W zależności od regionu tytuł ten w księgach metrykalnych mógł być wymienny z „honestus”. Szczególnie w środkowo-zachodniej Polsce, gdzie większość miasteczek składała się głównie z ludności rolniczej.