Biernawski Rajmund

Ksiądz Rajmund Korczak Biernawski, (w dokumentach występuje tez nazwisko Biernacki), proboszcz Kluczewska w 1863 roku, po jednym roku sprawowania urzędu przeszedł do Włoszczowy gdzie urzędował w latach 1864-1868.

Pełnił również funkcję proboszcza w parafii Sączów w latach 1868 – 1895, gdzie był budowniczym obecnego kościoła, i tamże został pochowany.

Parafia p.w. św. Jakuba Apostoła w Sączowie