Stala Adam Teodor

Proboszcz Parafii Kluczewsko od czerwca do września 1928 roku, wcześniej zaś w Drochlinie.

Adam Teodor Stala (1928–1945). Urodził się 30 października 1875 r. w Janowie, w powiecie częstochowskim. W latach 1886–1889 uczęszczał do prywatnej szkoły w  Noworadomsku. W roku 1891 rozpoczął naukę w Seminarium Nauczycielskim w Jędrzejowie, które ukończył w 1894 r., uzyskując dyplom nauczyciela ludowego. W latach 1894–1910 pracował jako pedagog w szkołach w Czarncy, Zielenicach i Wielkiej Wsi. W kwietniu 1910 r. złożył egzaminy w kieleckim Gimnazjum Męskim i wstąpił do tamtejszego Seminarium Duchownego. Na kapłana został wyświęcony w dniu 11 kwietnia 1914 r. przez bpa A. Łosińskiego. W latach 1914–1915 pełnił funkcję wikarego parafii Proszowice, w latach zaś 1915–1917 wikarego parafii Prandocin. Od kwietnia 1917 r. do lipca 1921 r. był kapelanem sióstr norbertanek w Imbramowicach. W lipcu 1921 r. uzyskał nominację na stanowisko proboszcza parafii Drochlin, w czerwcu 1928 r. objął parafię Kluczewsko, a we wrześniu tego roku parafię Rembieszyce. Na tej ostatniej placówce przebywał do 1 grudnia 1945 r., pełniąc jednocześnie (od 1932) funkcję proboszcza w Strzegowi. Po przejściu na emeryturę w 1945 r., był kapelanem Domu Starców w Białogonie (1946), w Dobromyślu (1945–1948), w Domu Księży Emerytów w Kielcach (1948–1951, 1953–1962) i w Słupi k. Pacanowa (1951–1953). Zmarł po krótkiej chorobie 5 sierpnia 1962 r. w Domu Księży Emerytów. Pochowano go w rodzinnym grobowcu w Janowie144.

Źródło: PRZEGLĄD NAUK HISTORYCZNYCH 2013, R. XII, NR 1

MAŁGORZATA KARKOCHA
UNIWERSYTET ŁÓDZKI∗