Mroczek Antoni

kanonik, honorowy obywatel Kluczewska, urodzony 27 września 1928 roku w Potoczku-parafia Tarłów. Wyświęcony 31 maja 1953 roku. Pracował jako wikariusz w parafiach Drzewica, Momina, Sucha, Gielniów. Proboszcz parafii Kowalków w latach 1965-1972 oraz w latach 1972-2003 w Parafii Stanowiska. Po 2003 roku jako emeryt pozostał rezydentem w Parafii Stanowiska, gdzie został również pochowany.

Parafia Kowalków została utworzona z wyznaczonej części parafii Odechów, gdzie proboszczem był poprzednik księdza Antoniego Mroczka na stanowisku Proboszcza Stanowisk – ks. Piotr Karbowiak.

Zmarł w 87 roku życia i 62 roku kapłaństwa,  30 listopada 2015 roku.


Zdj. Ks. Zbigniew Niemirski/GN

Ksiądz kanonik Antoni Mroczek (drugi z prawej) podczas jubileuszu 60-lecia święceń kapłańskich w 2013  roku.

Fot. Mariusz Suliga, 2018r.

Poniżej grób ks. kanonika Antoniego Mroczka w Stanowiskach.