Warunki użytkowania

Wszystkie treści- materiały, zdjęcia, mapy- zostały zamieszczone w serwisie Moja Praojczyzna w dobrej wierze. Ponieważ serwis traktuje również o tematach historycznych, w większości opiera się o sprawdzone źródła, jednak może zawierać też błędy wynikające z niedokładności podań ustnych, błędów badaczy a także moich, własnych. Zapewniam, że dokładam wszelkiej staranności, by nie rozpowszechniać nieprawdziwych lub błędnych informacji.

Jeżeli gdzieś popełniłem błąd proszę o informację na adres mailowy:

mojapraojczyzna@gmail.com

Jednocześnie oświadczam, że nie biorę odpowiedzialności za skutki, szkody i utracone korzyści wynikające z wykorzystania informacji znajdujących się w serwisie a także skutki jego nieprawidłowego wykorzystania.

Nie identyfikuje się również z żadną partią polityczną, ugrupowaniem itp a wszelkie wydatki związane z prowadzeniem serwisu (hosting, domena, licencje, sprzęt IT) pokrywam z własnych, prywatnych środków.

Dostęp do treści serwisu jest darmowy a Autor Mariusz Suliga udostępnia elementy na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0) , chyba, że wskazano inaczej. Pozostałe treści, których nie jestem autorem, właścicielem lub posiadaczem licencji mogą być objęte innymi prawami zastrzeżonymi na rzecz ich autorów. Ich wykorzystanie bez odpowiedniej zgody jest zabronione.

Dodaj komentarz