Woźniak Józef

Z dużym prawdopodobieństwem chodzi o Józefa Woźniaka. Matka Wiktoria Martos Z domu nazywała się Sobańska. Nazwisko Martos jest po pierwszym mężu. Ojciec Ignacy czyli Ignac. Josef to Józef.